04.03.2018

Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τα κρασιά των ηφαιστειακών περιοχών θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 27 Μαρτίου 2018.

Θα μπορούσαν να λείψουν τα Οινοποιεία της Σαντορίνης από αυτό το Συνέδριο; Όχι βεβαία! Θα είμαστε εκεί. Η ισχύς εν τη ενώσει!